Instituti për shkathtësi profesionale

QKS është instituti i vetëm lider në Kosovë i cili u ofron nxënësve zhvillimin e kapaciteteve me një sistem mësimor i cili bazohet në sistemet evropiane.

Historiku i shkollës

Shkolla e Mesme Teknike e nisi punën në Prizren në fillim të viteve të 60-ta me 117 nxënës, me nje profil të vetëm, ate të  ndërtimtarisë . Dy paralele me 73 nxënës ishin në gjuhen serbe dhe një paralele me 44 nxënës u hap në gjuhën shqipe edhe pse numri i të interesuarve ishte shumë më i madh.

PSE NXËNËSIT NA ZGJEDHIN NE?

Pas përfundimit të tre viteve të arsimit dhe provimit të maturës në QKS, nxënësit mund të vazhdojnë studimet në Universitetin e Prishtinës, në Universitete jashtë vendit, në Kolegje private. Nxënësit e suksesshëm do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me shkathtësi të duhura në hapësirat e tyre të punës. Nxënësve të QKS ju mundësohet të punësohen më lehtë si në Kosovë por edhe në vendet e Bashkimit Evropian.

Drejtimet

Makineri

Dizajn metelesh
Instalues i ujësjellësit dhe
sanitarise

Artet e aplikuara

Dizajn i tekstilit dhe veshjeve
Dizajn grafik
Dizajn enterieri

Elektroteknikë

Informatikë
TIT
Elektroinstalues

Profesionalizëm

Një kurrikulë me sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.

E ardhme e sigurtë

Spektër i gjerë i mësimnxënies, bazuar në kompetenca të profilizuara dhe në trend me qasjen dhe standartet profesionale të tregut, kompetenca unike sipas kërkesave të kohës për karrierë dhe perspektivë të sigurtë profesionale.

Kualitet

Qasje e re e të mësuarit, kushte të favorshme në një ambient me infrastrukturë moderne, garancë për kualitet.

Menaxhmenti

Xhelal Susuri
Drejtor
+377 44 218 081
Enver Bytyqi
Zv. Drejtor
+377 44 148 919
Administratori/ja

038 200 353 16

Mëso prej kolektivit më të mirë

Fokusi drejt nxënësit, qasja gjithëpërfshirëse, përgjegjësia, inovacioni, besueshmëria dhe ofrimi i mësimit në pjesën teorike dhe praktike në QKS si pjesën praktike në Kompani publike e private.

Kontakti

Rr. Hoxhë Tahsini, Nr. 231 Prizren 20000

Xhelal SUSURI, Drejtor
Tel: +377 44 218 081​
Enver Bytyqi, zv.Drejtor
Tel: +377 44 148 919
Administratori-ja
Tel: 038 200 353 16​
Email: 11marsi@hotmail.com