Rreth nesh

QKS është instituti i vetëm lider në Kosovë i cili u ofron nxënësve zhvillimin e kapaciteteve me një sistem mësimor i cili bazohet në sistemet evropiane. Pse dallojmë...

Lexo më shumë

Drejtimet

ELEKTROTEKNIKË

  • Informatikë
  • TIT
  • Elektroinstalues  

MAKINERI

  • Dizajn metelesh
  • Instalues i ujësjellësit dhe sanitarise

ARTET E APLIKUARA

  • Dizajn i tekstilit dhe veshjeve
  • Dizajn grafik
  • Dizajn Enterieri

Dokumente Relevante

Menaxhmenti

Enver BYTYQI
no-image
zv.drejtor

Enver BYTYQI

Xhelal SUSURI  
Drejtor
Drejtor

Xhelal SUSURI  

Kontakti

Xhelal SUSURI, DREJTOR
Tel: +377 44 218 081

Administratori-ja
Tel: 03820035316

Enver BYTYQI, zv.Drejtor
Tel: +377 44 148 919,