Bashkëpunimi me Biznese

  • Makineri:
Automekanik Metalpunues
Autoservis Cani Kuk komerc-
Autoservis Demi LELY
Rex Automobile Braha Prizren
Mercedes,,Baff”
Auto setrvisMariqi IUK
Autoservis Lindi Hidroregjioni Jugor
Autoservis Eurometi
Aut.Muhameti INK
Aut.Xheti Hidraulika ,,NTSH”
Aut.Fatoni Noli
Isar Muslija Bulbar
Bedria ENISI
Dida Servis SHAQA
Aut.Blerimi Alba Term
Autoservis,,Elo”
Autoservis,,Liri”
Autoservis,,Ismeti”
Autoservis,,Meritoni
Autoservis,,Lanti”
LKW,,Servis”
Kabashi 2
  • Elektroteknikë
TIT Audio-Video Instalues elektrik
PTK-Prizren TV-Profi Electronik AG-Projekt-SHPK
Proton Cable Kazniku
,,ABI”
A₰D-Gernqare
TV NET
Boshnjak -Ksinfo
  • Dizajn i veshjeve
Puntex
Albulena Dizajn

Tregu i punës

Në bazë të një hulumtimi të bërë në teren, të realizuar nga Swisscontacti dhe GTZ, një numër solid i nxënësve të shkollës sonë, pasi e kanë mbaruar nivelin e dytë, janë kyqë në tregun e punës. Në bazë të këtijë hulumtimi, në nivel kombëtar, nxënësit tanë kanë rezultuar me shkathtësi më të larta profesionale.

Shoqata

Shkolla ka nje bashkpunim shumë te frytshem me Shoqatëne Zejtarëve dhe Afaristëve të Prizrenit (SHZAP). Me ndihmen e shoqates kemi krijue nje pertneritet shume te mire me Kompanite Punuese edhe jashtë Kosoves. Një pjese e nxenesve tanë e kan krye praktiken profesionale ne Shqiperi dhe në Malin e Zi.