Historiku i shkollës

Shkolla e Mesme Teknike e nisi punën në Prizren në fillim të viteve të 60-ta me 117 nxënës, me nje profil të vetëm, ate të  ndërtimtarisë . Dy paralele me 73 nxënës ishin në gjuhen serbe dhe një paralele me 44 nxënës u hap në gjuhën shqipe edhe pse numri i të interesuarve ishte shumë më i madh.