Praktika Profesionale

Puna praktike kryesisht zhvillohet në kabinetet e shkollës:

  • Kabineti i Instalimeve të ngrohjes dhe klimatizimit
  • Kabineti i Instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit
  • Kabineti i Metalpunuesve
  • Kabineti i Automekanikëve
  • Kabineti i Informatikës
  • Kabineti i Insatlimeve elektrike
  • Kabineti i Audio videos
  • Kabineti i Arkitekturës