Profilet

ELEKTROTEKNIKË

 • Informatikë
 • TIT
 • Elektroinstalues  
 • Audio dhe video
 • Dizajn sovtverik
 • Makina elektrike

MAKINERI

 • Dizajn metelesh
 • Instalues i ujësjellësit dhe sanitarise
 • Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit
 • Automekanik

NDERTIMTARI

 • Arkitekturë
 • Gjeodezi

ARTET E APLIKUARA

 • Dizajn i tekstilit dhe veshjeve
 • Dizajn grafik
 • Dizajn Enterieri

TRAFIK

 • Trafik rrugor