Stafi i Mësimdhënësve

Nr. Emri  Mbiemri Shkalla e kualifikimit Titulli Lenda e ligjerimit
1 Xhelal Susuri Master Mr.sc.i makinerise Drejtor
2 Enver Bytyqi Fakulteti Mr.sc. I bujqesise Zv.drejtor
3 Abdylhadi  Kantarxhi Master Mr.sc .i makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
4 Adil Memaj Bachelor Bachelor I gj.agleze Gj.angleze
5 Adil Hoxha bachelor Bach.i ndertimtarise Praktikë profesionale
6 Aferdita Shabollari Fakulteti Mr.sc .i arkitektures Lëndë profesionale të arkitekturës
7 Agim Gashi Fakulteti Mr.sc .i makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
8 Ajmone Metaj Fakulteti Ekonomiste e diplomuar Ekonomi
9 Ajup Bojaxhiu Master Mr.sc   i elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
10 Alban Bislimaj Master Master i kom.rrugor Lëndë profesionale të trafikut rrugor
11 Albion Sërbica Master Msc. i inxh. elekt Lëndë profesionale të elektroteknikës
12 Arben Selimi Fakulteti Ing.i  diplomuar I makinerise Lëndë profesionale të trafikut rrugor
13 Arijana Gashi Bachelor Bachelor I ndertimtarise-gjeodezise Lëndë profesionale të gjeodezisë
14 Avni Hajdari SH.L.P -Akad.ushtarake (mbr. nga gazrat)-Instruktor kom. Arsimtar Mbrojtje e mjedisitPune prakt. Kom.
15 Bajram  Gashi Fakulteti Prof. i historisë Histori +lende zgjedhore
16 Bajram  Gerdellaj Master Masteri piktures Art
17 Bashkim  Hoxha Fakulteti Mr.sc . I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
18 Besnik  Bllaca Fakulteti Mr.sc . I makinerise Lende profesionale të makinerise
19 Besnik  Saramati Master Mr.sc  I fizikes Fizikë
20 Blerina Zhupi Master Master Economise administratore
21 Blerta  Xhemali Master Mr.sc  I fizikes Fizik-Kimi
22 Bukurie  Qoqaj Master Master I ekonomise Ekonomi
23 Burim  Morina Fakulteti Ing. I makinerise Lende profesionale te makinerise
24 Dafina  Demiri Bachelor Bachelor I gj. Angleze Gj.angleze
25 Dashurie  Kushaj Fakulteti Prof. I gj. Shqipe dhe letersise Gj.shqipe
26 Dredhez   Morina Bachelor Bachelor I matematikes Matematikë
27 Ebib  Ademaj SH.L.Teknike Ing. I makinerise Praktike profesionale
28 Eljesa  Muharremi Bachelor Bachelor I fizikes Fizik-Kimi
29 Emin  Mujaj Master Mr.sc . I makinerise Lende profesionale te makinerise
30 Emrija  Xhaferi SH.L.Teknike Ing. I tekstilit Praktike profesionale
31 Eqrem  Bajrami Master Mr.sc . I makinerise Lende profesionale te makinerise
32 Fahridin  Tamnik Master Mr.sc . I makinerise Lende profesionale te makinerise
33 Fatbardh  Ukimeraj Master Master  I edukates fizike Ed.fizike
34 Fatima  Velija Bachelor 4 vjeqar Bachelor I gj. Boshnjake Gj. boshnjake
35 Fetije  Hasani Fakulteti Prof. I gjuhes dhe letersise shqipe Gj. shqipe
36 Filloreta  Azizi Bachelor Bach. per banka dhe financa Ekonomi
37 Flamur  Mollakuqe SH.L.P Arsimtar I matematikes Matematike
38 Flamur  Llugagjiu Master Master I shkencave te inxh. Mekanike Lende profesionale te makinerise
39 Florije  Durguti Fakulteti Prof. I gjuhes dhe letersise shqipe Gj.shqipe
40 Florina  Mullafetahu Master Mr.sc . I elektroteknikes Lende profesionale të elektroteknikës
41 Florim  Metaj Master Mr.sc . I elektroteknikes Koordinator per sigurimin e cilësisë
42 Gani  Bakiqi Master Mr.sc . I elektroteknikes Lende profesionale te elektroteknikës
43 Garip  Ademaj Master Mr.sc I elektroteknikes Lende profesionale të elektroteknikes
44 Hysen  Rama Fakulteti Ekonomist I diplomuar Ekonomi
45 Ibish  Krasniqi Fakulteti Economist I diplomuar Menaxhimi I projektit
46 Lebibe  Kosova Fakulteti Ing. I teknologjise Lende profesionale
47 Luljeta  Hoxha Fakulteti Jurist e diplomuar Ed. qytetare
48 Lulzim  Krabaj Master Mr.sc . I makinerise Lende profesionale te makinerise
49 Lumedin  Asllani Fakulteti Ing. I arkitektures Lende profesionale te arkitektures
50 Blerim Gashi Masteri Mr.sc. i ed. fizike Ed.fizike
51 Manuella  Dashi Fakulteti Mr.sc . I elektroteknikes Lende profesionale te 52elektroteknikes
52 Masar  Shasivari Fakulteti Mr.sc . I elektroteknikes Lende profesionale
53 Mehedi  Sallahi SH.L.Teknike Ing. I makinerise Lende profesionale
54 Mehreme  Gegollaj Fakulteti Mr.sc . I elektroteknikes Lende profesionale
55 Merdije  Krasniqi Fakulteti Prof. I gj. Dhe letersise shqipe Gj.shqipe
56 Mimoza  Mehmetaj Bachelor Bachelor I inxh. kompjuterike Lëndë profesionale të elektroteknikës
57 Mirjeta  Oseku Master Mr.sc I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
58 Mitat  Serbica Master Mr.sc . I makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
59 Musa  Bushrani Fakulteti Prof. I gj. shqipe Gj.shqipe
60 Muzafer  Ademaj Master Mr.sc . I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
61 Nadie  Qaflleshi Master Mr.sc . I arkitektures Lëndë profesionale të arkitekturës
62 Naxhije Hyseni Fakulteti Pedagoge e diplomuar Pedagoge
63 Qazim  Krusha SH.L.P Arsimtar I matematikes Matematikë
64 Ramadan  Bajrami Fakulteti Ing.i elektros Lëndë profesionale të elektroteknikës
65 Refet  Kahraman SH.L.Teknike Ing. I makinerise Lende profesionale
66 Rexhep  Mamusha Master Mr.sc .i makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
67 Ruzhdi  Bego Master Mr.sc .i elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
68 Rustem  Baldedaj Master Mr.sc . I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
69 Sejad   Saiti Fakulteti Ing. I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
70 Semra  Arzuallxhiu Fakulteti Ekonomiste e diplomuar Ekonomi
71 Skender  Vula SH.L.Teknike Ing. I elektroteknikes Prkatike profesionale
72 Suzana  Ceku Master Mr.sc . I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
73 Shehadin  Ademaj Master Mr.sc  I elektroteknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
74 Shenasi  Hyseni Master Mr.sc . I makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
75 Shqipe   Heroi Master Mr.sc I makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
76 Shyqri  Xhibo Fakulteti Ing. I termoenergjetikes Lëndë profesionale të makinerisë
77 Shyqrije   Fishari Bachelor Bachelor i matematikes Matematikë
78 Tahir  Krasniqi SH.L.Teknike Ing. I makinerise Praktike profesionale
79 Teuta   Maloku Bachelor Bachelor I gj.angleze Gj.angleze
80 Tyrhan  Spahiu Fakulteti Prof. I gj. Dhe letersi angleze Gj.angleze
81 Tyrhan  Kantarxhi Master Mr.sc . I arkitektures Lëndë profesionale të arkitekturës
82 Urime  Kabashi Bachelor Bachelor I matematikes Matematikë
83 Veton  Kryeziu Bachelor Bachelor I matematikes Matematikë
84 Xhemal  Bako Fakulteti Ing. I elektrotknikes Lëndë profesionale të elektroteknikës
85 Xhemil  Selmani Fakulteti Prof I filozofise dhe sociologjise Ed. Qytetare+lende zgjedhore
86 Agamenan Badallaj Fakulteti Prof. i Gjuhes Shqipe Gj.shqipe
87 Zijadin  Meleqi Fakulteti Mesues I matematikes per 88shkolle te mesme Matematikë
88 Muhid  Dili Master M89aster I komunikacionit rrugor Lëndë profesionale të trafikut rrugor
89 Betim  Muqa Fakulteti Prof. i Gjuhes Shqipe Gj.shqipe
90 Sedat  Heroi Master Mr.sc. I makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
91 Elda Susuri Bachelor Bachelor I inxh. Mekanike Lëndë profesionale të trafikut rrugor
92 Vahid  Ahmeti Fakulteti Prof. I artit figurative Art
93 Bujar Laqi Master Mr.sc . I makinerise Lëndë profesionale të makinerisë
94 Arta Sylejmani Bachelor Bachelor I shkencave sportive Ed. fizike
95 Artan Shala Fakulteti Prof. I kultures fizike Ed.fizike
96 Ramush Abdi SH.L.P Arsimtar I matematikes Matematik
97 Hajrije Shehu Master Master I gjuhes angleze Gjuhe angleze
98 Mentor Berisha Fakulteti Prof. I gjuhes shqipe Gjuhe shqipe
99 Blerim Krasniqi Master Master I shkenc.teknike Lëndë profesionale të makinerisë
10 Isma Bilibani Fakulteti Ekonomiste e diplomuar Ekonomi
101 Albulena Berisha Bachelor Bach.i artit ne dizajnin e modes Lendet e dizajnit te modes
102 Flaka Hoxha Bachelor Bachelor I dizajnit grafik Lendet e dizajnit grafik
103 Emil Ajazaj Master Mr.sc . i dizajnit grafik Lëndë profesionale të dizajnit grafik