Stafi teknik

Emri mbiemri Edukimi Profesioni
Lule Beqaj Sh.e  mesme Bibliotekiste
Sami Lumi Sh.e  mesme Mbikqyres-Shtepiak
Isak Sahiti Sh.e  mesme Punetor  teknik
Shaban Bilurdagu Sh. e mesme Punetor  teknik
Osman Krasniqi Sh. fillore Punetor  teknik
Jakup Refiku Sh. e mesme Mjeshter
Gjyliza Kryeziu Sh. fillore Punetor  teknik
Meleq Krasniqi Sh. e mesme Punetor  teknik
Fadil Tetova Sh. e mesme Punetor  teknik
 Fatmir Mazreku Sh. fillore Fokist
Nebi Nebiu Sh. e mesme Punetor  teknik
Ajni Hysniu Sh. e mesme Punetor  teknik
Asllan Kryeziu Sh. e mesme Fokist